Summa sidvisningar

tisdag 3 februari 2015

KAPITEL 2

Guds suveränitet i skapandet av Skriften

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. (2 Petr.1:20,21)

Det är ingen missuppfattning att Bibeln själv gör anspråk på att Gud är dess författare. Det är helt fantastiskt att Gud kunde ge perfekta tankar åt bristfälliga människor och ändå vara säker på att vad de skrev var och är perfekt inspirerat. (2 Tim.3:16) Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Han var så suverän i detta så det heter att Han använde sig av människors munnar. (Luk.1:70) ...så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. (Jer.1:9) Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.” Profeterna själva gjorde anspråk på detta genom att inleda sina ord med ”så säger Herren.” 

Jesus sade inte bara att Hans ord var från Gud, utan att de också skulle döma oss och att de är evigt liv. (Joh.12:48) Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen. (49) Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och tala. (50) Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig. Jesus gav denna inspiration vidare till dem som Han sände. (Matt.10:40) Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Nya Testamentets lärare och profeter såsom Paulus, gjorde anspråk på denna inspiration. (1Kor.14:37) Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud.   

Kan den gudomliga inspirationen i Skriften bevisas? I denna bok vill jag berätta för er om några mirakler som har hänt mig, vilka inte har några rimliga förklaringar annat än den övernaturliga kraften från en levande, älskande Gud, som reagerar på vår tro på Skriften.  

Det mirakel som imponerat mest på mig är det som hände mig då en vän utmanade mig att läsa Skriften. Jag var inte alls övertygad om att Gud hade skrivit den och jag var, trodde jag, relativt lycklig med att leva i synd. Jag tyckte om mina droger, alkohol, hobbies och jag var tillfreds med mig själv, utan någon lust att vare sig tjäna Gud eller att vara helig. Hur som helst så var jag nyfiken på den övernaturliga uppfyllelsen av tusentals år gamla profetior i Bibeln. Så, efter att aldrig förr ha haft något som helst intresse av läsning, började jag läsa. Jag visste inte vad som hände med mig, men detta var första gången jag faktiskt inte kunde lägga ifrån mig en bok. Jag läste varje gång jag hade en stund över och jag fann mig själv försumma allt det som jag tidigare hade gillat i världen. Snart ville jag verkligen lära känna Denne som hade skrivit denna bok och jag upptäckte att Han var Gud.

Ungefär vid denna tid märkte jag att drogerna som jag hade stoppat undan hade lämnats orörda och min nästan färdigställda Kawasaki Z-1 show-chopper fick ingen som helst uppmärksamhet. Detta var helt enkelt inte mitt gamla jag. Varken min ski-boat, racerbilen, skolbuss-husbilen eller vapensamlingen intresserade mig längre. Jag antingen sålde eller gav bort alltihop. Jag visste att Guds hand var över mig, för att uppenbara sig själv för mig.

Då vi matar oss med Ordet, så fyller vi oss med Gud själv. Han är Ordet (Joh.1:1). Jag fann mig själv vilja lyda det som jag läste. Då Ordet sade att jag skulle låta döpa mig och bli fylld med den Helige Ande, så lydde jag. Jag upptäckte att synden rann av mig som vatten på en gås. Då min relativt nya TV kom i vägen gjorde jag mig av med den också. Jag respekterade Ordet mer än människor eller religion på grund av dess kraft att befria och välsigna.

Kan den gudomliga inspirationen i Ordet bevisas vetenskapligt? Vetenskapen är ju observerbar och demonstrerbar. Mitt vittnesbörd är just det - ett vittnesbörd - för sådana som känner mig och för mig själv, men för dem som fortfarande är skeptiska vill jag berätta om ett annat mirakel.Ivan Panin var tvingad att lämna Ryssland under bolsjevikrevolutionen och kom till USA. Vid Harvard verkade han som vetenskapsman (professor och matematiker). Ett tag var han handledare åt Albert Einstein. Hans undervisning, hans tillgivenhet för Kristus och Skriften utrustade honom bra för hans verk framöver. Han fann sitt livsverk i att vetenskapligt bevisa Skriftens gudomliga inspiration. Under femtio år offrade Dr. Panin mellan tolv och arton timmar per dag för detta verk. Grunden för hans upptäckt, som han kallade ”Numerics” (den numeriska vetenskapen), var det Hebreiska Gamla Testamentet och Grekiska Nya Testamentet. Hebréerna och grekerna använde sina bokstäver också för siffror. Med andra ord så var hela Bibeln skriven med siffror också. Det som Dr. Panin upptäckte var att då han använde siffror, så visade Bibelns sextiosex böcker upp ett mönster av siffror med inbördes delbarhet som inte fanns i några andra skrifter. Han undersökte omsorgsfullt andra hebreiska och grekiska skrifter och fann inga mönster. Detta inkluderade de apokrypiska böckerna som är lagda till den katolska och andra tidiga protestantiska Biblar, inkluderat den första King James Version.

Jag har läst dr. Panins verk i många år och är helt imponerad. Här nedan finns några exempel ur hans digra verk från en broschyr med titeln Astounding New Discoveries (Häpnadsväckande nya upptäckter).Siffran 7 är den överlägset mest använda siffran i Bibelns grundtext och används i t.ex. Uppenbarelseboken mer än 50 gånger. Samma egenskaper uppvisar bibelns övriga böcker.FÖRSTA MOSEBOKEN KAPITEL ETT, VERS ETT.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”
  • EGENSKAP ETT: Antalet hebreiska ord i denna vers är exakt 7.

  • EGENSKAP TVÅ: Antalet bokstäver i de 7 orden är exakt 28, eller fyra 7:or.

  • EGENSKAP TRE: De första 3 av dessa 7 hebreiska ord innehåller meningens subjekt och predikat. Dessa 3 ord är översatta - ”I begynnelsen skapade Gud.” Antalet bokstäver i dessa första 3 hebreiska ord är exakt 14, eller två 7:or. De sista 4 av dessa 7 ord innehåller meningens objekt. Dessa 4 ord är översatta - ”himmel och jord.” Antalet bokstäver i dessa sista 4 hebreiska ord är 14, eller två 7:or.
  • EGENSKAP FYRA: Dessa sista 4 hebreiska ord innehåller 2 objekt. Det första är ”himmel”, och det andra är ”och jord.” Antalet bokstäver i det första objektet är exakt 7. Antalet bokstäver i det andra objektet är 7.
  • EGENSKAP FEM: De tre inledande orden i denna vers omfattande 7 ord är ”Gud” - subjektet – och ”himmel” och ”jord” - objekten. Antalet bokstäver i dessa 3 hebreiska ord är exakt 14, eller två 7:or. Antalet bokstäver i de andra 4 orden av versen är 14 eller två 7:or.
  • EGENSKAP SEX: Det kortaste ordet finns i mitten. Antalet bokstäver i detta ord och ordet till vänster är exakt 7.
  • EGENSKAP SJU: Antalet bokstäver i det mellersta ordet och ordet till höger är exakt 7.
Dessa är endast några få exempel av de många numeriska fakta, som har upptäckts i strukturen av denna första vers bestående av endast 7 hebreiska ord. Dussintals av andra fenomenala matematiska egenskaper finns på ett märkligt sätt invävda i strukturen av denna vers. (Många fler egenskaper finns återgivna i den kompletta, 167 sidor långa, utgåvan av Astounding New Discoveries från ca 1941, av Karl Sabiers, en av Panins studenter. En del senare versioner blev redigerade eller t.o.m. plagierade för att visa på dåliga manuskript.) 

Alltså, enligt lagen om sannolikhet, för att 24 egenskaper ska finnas i ett avsnitt av en slump, så fordras en sannolikhet av endast ett på 191,581,231,380,566,414,401 – eller m.a.o. ett på ett hundra nittioen kvintiljoner, fem hundra åttioen kvadriljoner, två hundra trettioen triljoner, tre hundra åttio miljarder, fem hundra sextiosex miljoner, fyra hundra fjorton tusen, fyra hundra en.

Många korta bibelpassager har så många som 70 eller 100 eller flera förunderliga matematiska egenskaper i textstrukturen. Om det finns endast 1 möjlighet på kvintiljoner att 24 egenskaper ska finnas tillsammans av en slump, vad skulle i så fall sannolikheten vara att 70 egenskaper ska finnas?

Då sannolikheten är endast ett på tusen för att något skall hända av en slump, så anses redan det som mycket osannolikt att det skall hända alls. Om sannolikheten är endast ett på hundratals tusen så anses det som praktiskt taget omöjligt. Här är dock sannolikheten inte endast miljoner utan biljoner och triljoner och kvadriljoner och kvintiljoner, att bara 24 egenskaper ska infalla av en slump i ett avsnitt.  

Om det här inte skulle vara nog för att övertyga vilken förnuftig människa som helst, så finns det, utöver siffran 7, samband med siffrorna 8, 11, 13, 17, 19, 23, 37, 43 o.s.v., genom hela Ordet. Större samband kopplar ihop bok med bok; kopplar ihop Gamla Testamentet med Nya Testamentet och de visar dessutom den korrekta ordningsföljden mellan böckerna. Vad detta bevisar är att ett gudomligt, genialt intellekt skrev Bibeln, snarare än 33 enkla män med minimal utbildning, som bodde i skilda länder och som inte ens levde samtidigt, utan inom en tidsrymd av 1.600 år. Om det var människor som skrev Bibeln, så hade de behövt leva samtidigt och på samma plats och alla hade behövt vara matematiska genier. Ytterligare så hade var och en av dem behövt skriva sin bok sist med kunskap om det matematiska mönstret i alla de övriga böckerna. Det finns de som har försökt skriva en enkel numerisk text med några få egenskaper, med ett totalt misslyckande som resultat.

Hebréerna hade extremt strikta regler för skrivarna som de måste följa vid kopierandet av de uråldriga manuskripten. Gud gjorde detta genom dem för att bevara det perfekta mönstret i Skriften och så att vi skulle kunna ha det Guds Ord som är ”inandat” av Honom själv. Om en grekisk eller hebreisk bokstav blir lagd till, borttagen eller ändrad så bryts mönstret i den texten.

Det största problemet vid publicerandet av Biblar idag är att bestämma vilka manuskript man ska använda. Det verkar vettigt att använda endast de äldsta manuskripten, vilka följaktligen är så nära originalet att sannolikheten för mänskliga fel är minimal. Att använda en kopia av en kopia av en kopia o.s.v. är inte alls bra. Likväl så har en del Biblar publicerats på detta sätt på grund av fördomar och i brist på tillgängliga ursprungliga manuskript. Det är kanske onödigt att säga att de forntida manuskripten har visat sig vara de mest numeriska.  Vad Gud har gjort genom de numeriska sambanden är att ge oss en metod som vi kan använda för att finna ut vilket manuskript som är mest tillförlitligt och var vart och ett av dem är riktigt eller felaktigt. ”Numerics” har gjort användandet av flera olika översättningar föråldrat. ”Numerics” gör det också möjligt att få reda på vilka översättningar som är de mest exakta. Då dr. Panin jämförde Biblarna från tidigt nittonhundratal klassificerade han "den reviderade versionen av 1885" (the Revised Version), som var en fin bearbetning för amerikaner och kallad för ”the American Standard Version”, som föredömet framom sina medtävlare. Innan jag upptäckte dr. Panins verk kom jag själv till denna slutsats från Vine´s Expository Dictionary of New Testament Words och liknande manuskript. Jag vill dock påpeka att i nästan vilken bibel som helst, som du plockar upp, kan du finna den nödvändiga kunskapen till frälsning och helighet. En del kanske vill starta med lättlästa versioner tills de tillägnat sig lite kunskap, men för att kunna uppfatta de finare poängerna i undervisningen så är det viktigt med exakthet. Mot detta mål arbetade dr. Panin ihärdigt. Två enastående resultat av hans verk är de numeriskt korrekta Numeric English New Testament och Numeric Greek New Testament. I mina egna efterforskningar håller jag dem för de mest exakta av dem som finns tillgängliga. Nu vill jag lyfta fram ännu ett bevis på att Gud har signerat Skriften.

Det finns ord eller ordgrupper eller verser som, när de adderas, har valörer som tenderar att koppla ihop saker teologiskt och som ibland dyker upp i grundtexten.Av just den orsaken har en del kallat denna bibelvetenskap för ”teomatik” (Theomatics). Detta är också namnet på den första boken i ämnet av Jerry Lucas och Del Washburn. Här är några exempel på deras upptäckter (med mina anmärkningar) som bevisar Guds suveräna design av Skriften.

EXEMPEL:

Om du adderar siffrorna i Jesus så får du 888. Det är delbart med 111. Summan av siffrorna i Herren Gud i 1 Mos.3:9 är 111. Observera att delvärdet 111 kopplar ihop Jesus med Gud i Gamla Testamentet.

Jesus = 888 eller 111 x 8

Herren Gud = 888 eller 111x8- i Upp.15:3

Herren Jesus = 111x11- i Upp.22:20

Ordet = 111x2

Nasare = 111x2

Min älskade son = 111x14


En del gömda värden visar sig i grundtexten.

GRUNDTEXT: (Upp.13:16)...vilddjurets tal...är sexhundrasextiosex.

GÖMT I VÄRDENA

(1 Pet. 5:8) Motståndare=666

(Joh. 1:9) I världen=666

(Upp. 12:12) Stor vrede=666

(Upp. 18:3) Jordens köpmän=666

(Upp. 17:15) Där skökan tronar=666

(Upp. 13:6) Att häda Gud=666x3

(Upp. 16:13) Drakens gap=666x3

(Upp. 13:3) Hela jorden förundrade sig över vilddjuret=666x5

(Upp. 11:18) Och att fördärva dem som fördärvar jorden=666x5

Observera att 666 binder ihop satan, de onda och världens rike.
GRUNDTEXT:

(Upp.14:1)...se, lammet...och med honom ett hundra fyrtiofyra tusen...

GÖMT I VÄRDENA

(Rom.11:7) De utvalda=144

(Upp.14:12) Tron=144x7

(Upp.22:17) Bruden=144x7

(Upp.14:3) De ett hundra fyrtio fyra tusen=144x7

(Luk.12:37) Saliga är de tjänare=144x7

(Rom.9:11) Honom som kallar=144x10

(Rom.14:4) Friköpt förstlingsfrukt=144x10

(Upp.1:7) Molnen=144x10 (”se Han kommer med molnen”)

[Dessa är uppenbarligen moln med vitklädda helgon.]

Observera att 144 binder samman Guds rike av rättfärdiga utvalda. Å ena sidan identifierar ”666” dem som har namnet (på grekiska:”karaktär och auktoritet”) på vilddjuret i sin panna i Upp.13:16-18. Å andra sidan identifierar ”144” dem som har namnet (på grekiska: ”karaktär och auktoritet”) på Jesus och Fadern i Upp.14.1.

Jag hoppas att du har förstått idén. Dessa var några av de kortare fraserna. Observera att lärorna om vilddjuret, skökan och världen är ihopkopplade. Hela bibeln är full av denna ihopkoppling av läror med gemensamma värden som 100, 144, 111, 153, 276, 666, 700, 1000, 1500, o.s.v. Del Washburn fortsatte att forska och skrev efter den första boken flera böcker till i samma ämne, teomatik.  

Ett annat fantastiskt matematiskt bevis på att Gud har inspirerat Skriften har upptäckts. Det har populärt blivit kallat ”Bibelkoden”, som också är namnet på den första boken i ämnet av Michael Drosnin. Nedan finns ett axplock från denna bok. 

John Maynard Keynes, som var rektor vid universitetet i Cambridge, upptäckte några papper från 1696 skrivna av en tidigare rektor, nämligen Sir Isaac Newton. Keynes, som skrev Newtons biografi, rapporterade att de flesta av Newtons avhandlingar och skrifter inte alls handlade om matematik, gravitation eller solsystemet, utan om teologi.Han rapporterade att Newton trodde att det fanns en kod i Bibeln som registrerade den mänskliga historien, den gångna och den framtida. Newton hade flitigt sökt efter denna kod i många år innan han dog. Geniet från Vilna, en vis man på sjuttonhundratalet sade: ”Faktum är att allt som har skett, sker och kommer att ske ända intill tidens slut finns med i Torah, från det första ordet till det sista.  

Och detta inte endast i allmän bemärkelse. Ur t.ex. en människas liv finns allt registrerat från födelsen ända till slutet. Alla detaljer av olika slag finns med, varenda händelse individuellt.

För mera än 55 år sedan, upptäckte Rabbi Weissmandel från Tjeckoslovakien att om han plockade ut var femtionde bokstav i början av första Mosebok så utkristalliserade sig ordet ”Torah”. Han fann detta fenomen också i resten av böckerna i Torah, nämligen alla fem Moseböckerna. Dr. Eliyahu Rips - en berömd israelisk matematiker - löste slutligen koden med hjälp av en dator, ett hjälpmedel som hans föregångare saknade. Hans upptäckter har bekräftats i vetenskapliga tidskrifter av erkända matematiker runtom i världen, bland annat vid Harvard, Yale och Hebreiska universitet där dr. Rips är docent i matematik.Han har benämnt denna kod för ”ELS” (equidistant letter sequences, på svenska ungefär bokstavsserier med konstant avstånd).

Serierna kan hoppa över en eller flera tusen bokstäver och kan gå från höger till vänster eller vänster till höger i texten där samma bokstav också kan bli använd fler gånger. Detta gör att vi får lager på lager på lager... med information i grundtexten av Skriften (Torah, eller Moseböckerna). Naturligtvis kan också ord med några få bokstäver hittas på samma sätt i andra skrifter. Hur som helst så är sannolikheten för att orden, fraserna eller meningarna ska uppträda på samma sätt som i Skriften så liten att den går utöver allt förstånd. I Skriften går det nämligen att hitta ord, fraser eller meningar med en längd på överhoppningarna som korsar sig med andra ord, fraser eller meningar med en annan längd på överhoppningarna och dessa är dessutom kopplade till varandra på ett helt förbluffande sätt. Efter Michael Drosnins bok har många bibelkodsprogram blivit tillgängliga. Då folk har använt dessa program har mängder med upptäckter gjorts runtom i världen. Jag har också gjort upptäckter med mitt eget program. En vän till mig fann min frus och mitt namn tillsammans med vårt bröllopsdatum. En annan vän fann släktträdet för sin familj. Om relativt oviktiga saker har hittats, bara tänk hur mycket som verkligen finns där. Det är antagligen så att Geniet i Vilna hade rätt.

Förutsägelser om framtiden är svårare att få eftersom man måste ha en idé över vad man ska söka efter med programmet. Drosnin fann lönnmordet på Yitzhak Rabin tillsammans med årtalet ett år innan det faktiskt hände. Han varnade också premiärministern, men tyvärr blev dådet fullbordat under förutsagd tid. Senare hittades också lönnmördarens namn. Han fann också följande två år på förhand: Shoemaker–Levy / kommer att kollidera med Jupiter / 8th AV (16 juli).

En annan omständighet som man funnit är att grundtexten ofta är kopplad till koden man finner i den. Drosnin delgav ett exempel på detta i Daniel 12:4 där ”dator” är kodad i anslutning till ”göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid.” Det är helt klart att informationen som är gömd i Bibelkoden inte kunde bli uppenbarad förrän i ändens tid då datorer blev tillgängliga. Som bekräftelse på detta faktum så finns ”Bibelkod” kodad i 5 Mos.12:11 och ”förseglad inför Gud” i 5 Mos.12:12.

Några av de övriga koderna som finns att läsa i hans bok är förintelsen, månlandningen, andra världskriget, Watergate och åtalet i anslutning till det, bröderna Wright och flygplan, Edison och glödlampa, båda Kennedymorden i anslutning med deras mördare, Bill Clintons inval, bombningen i Oklahoma City med Murrah-byggnaden och Timothy McVeigh, o.s.v. De flesta av dessa har getts med relevant information och ibland med datum. Dessutom finns varningar om framtida världskrig med kärnvapen, kometer och asteroider som träffar jorden, fruktansvärda jordbävningar, epidemier, ekonomisk kollaps, o.s.v. De flesta av dessa har getts med relevant information och många gånger med datum. En del är varningar liksom Jona varnade Nineve, där utgången beror på hur människorna reagerar och en del är profetior som med säkerhet kommer att slå in. Koderna här ovanför har funnits i Torah i över 3000 år. Ett ännu viktigare bevis på Guds fullkomlighet i inspirationen till Skriften är de hundratals profetior i grundtexten och de tusentals profetiorna genom symboler och skuggbilder i hela Bibeln som konstant visat sig vara sanna efter 2 – 3000 år. Ingen spåman, kristallkula, fjärrskådare o.s.v. kan göra något sådant, vilket också framkommer i Daniels bok. Kung Nebukadnessar hade en dröm där framtiden för världens riken var gömd ända till ändens tid. Då djävulens falska profeter inte kunde uppenbara drömmen eller framtiden i den, så kunde Daniel det genom Guds Ande. Först förklarade han för kungen vilket misstag han gjorde genom att fråga om framtiden av dessa människor.

(Dan.2:27)...Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Endast en allsmäktig Gud kunde ge denna uppenbarelse om jordens historia till kungen. Det är bevisligen så att djävulen inte kan förutsäga framtiden genom sina profeter, för han har ingen myndighet över det som sker. Han kan förutsäga endast kortsiktigt vad han planerar att få till stånd, sådant som Gud har gett honom myndighet att utföra, men eftersom inte alla av hans planer är bemyndigade, så åstadkommer han många falska profetior. 

Många andra forskare har också nyligen funnit koder genom hela Bibeln. Namnet Jesus har t.ex. upptäckts genom hela Gamla Testamentet under profetior om den kommande Messias, attacken på World Trade Center med Osama Bin Ladens involvering, de stundande kärnvapenkrigen, Gulfkriget, Saddam Husseins missilattack på Israel, Yasser Arafat och hans krig med Israel, Enron-katastrofen och dess dominoeffekt, den kommande världsvalutan, Flight 587, Flight 800 som träffades av en missil, det kommande nationella ID-kortet, den framtida bombningen av USA av al Qaida och Bin Laden, den kommande kärnvapenattacken från terrorister, regeringens hemska beslut att beröva människor deras frihet, aborterna som framkallar Guds vrede, o.s.v. 

Den numeriska vetenskapen (Numerics), teomatiken och Bibelkoden är några av de många olika slagen av gömda koder som man har funnit i Skriften. Jag är övertygad om att en kombination av dessa kommer att avslöja de största av mysterier. Till den som tänker forska i Bibelkoden i Nya Testamentet har jag ett gott råd: Använd dr. Panins numeriskt korrekta Numeriska Grekiska Nya Testamentet och du kommer att finna flera och längre koder, för med endast en bokstav adderad eller borttagen från originalet så försvinner det numeriska mönstret i texten. 

Endast ett intellekt bortom vårt förstånd kunde ha designat dessa koder tillsammans med en komplett skrift. Kära vänner, om Gud har gjort Sitt Ord så imponerande exakt, tror du då att Han någonsin skulle vika från det? (Ps. 119:89) För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. (Ps. 89:35) Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. (Hebr. 6:18) ...uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga...  Eftersom detta är sant och Gud har talat, så har Han bundit sitt handlande till sitt Ord. Hans Ord inte bara ställer villkoren för det eviga livet, utan det ställer också villkoren för välsignelse och förbannelse i vårt jordiska liv. Det finns inget som är viktigare än att studera Guds Ord. På så sätt kan vi lära oss att leva i Guds rike och genom att göra det undviker vi förbannelser och kan leva under välsignelser i stället. lelujah, frälst, Kraft, jag behöver dej, jag ber om hjälp, Kristen etik, Gud,

Inga kommentarer: