Summa sidvisningar

tisdag 3 februari 2015

Suverän Gud -för oss och genom oss.


remoni, divination, folktro, Gud, helig skrift, profet, ritual, teologi, trolldom, vanföreställning, vetenskap, välsignad, välsignelse, vidskepelse, Agnosticism sök sanningen, söka sanningen, veta sanningen, få reda på sanningen, predikan, undervisning, teaching, learn how, lära hur, bli helad, hur bli helad, sjukdom, sjuk, frisk, bli frisk, lär dej hur be, hur blir man helad, hur blir jag frisk, vill du bli frisk, är du sjuk, Ateism, Humanism , komma till insikt om sanningen,Suverän Gud - För oss och genom oss

av David Eells


Om Denna Bok

En trosuppbyggande uppenbarelse av Guds kraft och avsikt att använda allt för att utveckla och ge oss auktoritet för Hans syfte.
Lär dig att ta del av Guds kraft för att kunna vandra i Jesus fotspår, för dig själv såväl som för dina bröder i kommande dagar. Många exempel på tecken och under finns med.

BESKRIVNING AV BOKEN

Denna bok ger svar på många svåra frågor rörande Guds auktoritet och makt och varför saker och ting är som de är.
Apostel Paulus bad till Gud att han skulle sända en uppenbarelsens Ande så att vi skulle förstå hur rik på härlighet Hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor Hans makt är i oss som tror (Ef.2:17-18).
Denna uppenbarelse och med tillhörande tro handlar denna bok om. Jesus sade: ”Gå, som du tror skall det ske dig." (Matt. 8:13) och "Som ni tror skall det ske med er." (Matt.9:29).
Rätt tro är en ständig förutsättning för att kunna ta emot och för att kunna ge av gåvor Gud utlovat.
Det finns många frågor i vårt inre och många röster i världen som ger svar.
På grund av detta kan vår vandring med Gud komma av sig och det blir svårt att uppfylla Hans syfte för oss.
Rörande denna situation har Gud sagt: ”Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?” (Amos 3:3)
Undervisningen i boken är i överensstämmelse med och har förtroende för vår allsmäktige Gud, som kärleksfullt samverkar allt till det bästa (Rom.8:28) så att vi kan bli kärl (2 Tim.2:21) genom vilka Hans auktoritet och kraft kan strömma.
I boken finns många spännande vittnesmål om Guds kraft uppenbarat i frälsning, helande, befrielse och försörjning av och genom Hans utvalda som har lärt sig att komma överens med Honom.
För att kunna uppnå detta underbara resultat kommer vi att "fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga" (Jud.1:3), inte för vår tids tro som sedan länge avfallit. Kristna överlag tenderar att välja ut verser som stämmer överens med vad var och en vill tro, men märk att den sanning som "skall göra er fria" (Joh 8:32) kan endast erhållas genom erkännandet av samtliga verser för "summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160).

Med kärlek från din tjänare i Kristus 
David Eells

ISBN: 0-9759941-3-1 Rev 2005 Faithful Publishing
Översatts till svenska från orginalboken Sovereign God

Översättning 2008 : Svante Dahlman, Lennart Einald, Mikael Sjöberg, Johan StrandbergInga kommentarer: